Personvernerklæring

Life Improvement AS tilbyr en plattform, portal og tilhørende teknologi. Tjenesten leveres til kunder med formål om å utføre intern opplæring av egne ansatte. Life Improvement (inkl. tredjeparts underprosessor, Anders Heim, org.nr: 992 797 010) er forpliktet til å beskytte personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen vi kan samle inn og behandle om deg hvis du er kunde eller tilknyttet en av våre kunder, hvis du er bruker av våre tjenester, hvis du har abonnert på vårt nyhetsbrev eller bedt om informasjon fra oss eller hvis du har besøkt nettstedet vårt www.byggrygg.no.

 

Dataene vi samler inn

 

Organisasjon

 

Når bedrifter inngår en samarbeidsavtale med oss, kan vi samle inn følgende data om organisasjonen:

- Organisasjonens navn og organisasjonsnummer

- Telefonnummer, e -postadresse og postadresse til organisasjonen

- Informasjon om organisasjonens kontaktperson (er) (navn, e -post og telefonnummer)

- Informasjon om organisasjonens administratorbruker (e), navn, e -postadresse og telefonnummer)

- Betalingsinformasjon

 

Denne informasjonen samles inn for å oppfylle kontrakten med kunden og lagres i hele kontraktsperioden for at vi skal kunne håndtere kundeforholdet og tilby supporttjenester.

 

Vi kan beholde noen opplysninger utover kontraktsperioden av følgende årsaker:

- Regnskap; som vi kan, i henhold til nasjonal lovgivning, være forpliktet til å føre regnskap i et gitt antall år.

- Kreve utestående gjeld; hvis organisasjonen fortsatt skylder oss penger etter at abonnementsperioden er utløpt.

- Forsvare juridiske krav, hvis det er tvist om vilkårene i samarbeidsavtalen.

 

Individuelle brukere av portalen

 

Når du godtar vilkårene og oppretter en bruker på www.byggrygg.no, kan vi samle inn følgende data om deg:

- Navn, e-post, telefonnummer og kjønn

- Språkinnstilling og statistikk over svarene du gir under gjennomgang av kursene

 

Data fra svar avgitt under kursene vil kun være tilgjengelig for Life Improvement AS, og vil aldri oppgis til kontaktperson. Life Improvement kan gi kontaktperson i samarbeidsavtalen innsyn i statistikk knyttet til svarene dersom antallet tilsier at svarene ikke kan knyttes til enkeltpersoner. 

Denne informasjonen samles inn og lagres så lenge bedriften er kunde hos Life Improvement. Dersom kunden avslutter lisensen til den ansatte, eller den ansatte selv ber om å avslutte abonnementet slettes informasjonen.

Kunden legger inn brukere og har selv kontroll over dataene vi behandler på deres vegne, og på dette grunnlaget har vi rollen som databehandler, og kunden er behandlingsansvarlig. Kunden er ansvarlig for å behandle persondata i samsvar med regelverket for GDPR.

 

Abonnenter på nyhetsbrev og informasjonsforespørsler

 

Hvis du kontakter oss eller abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil vi samle inn følgende data:

- Nyhetsbrev: E-postadresse, navn og rolle for å sende nyhetsbrev

- Kontakt via e-post: E-postadresse og e-postkorrespondansen, for å svare på forespørselen din.

- Kontakt på telefon: Telefonnummer, navn og et sammendrag av den skriftlige for å svare på forespørselen din.

 

Vi trenger ditt samtykke for å melde deg på våre nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. I så fall sletter vi e-posten din fra e-postlisten og slutter å sende deg nyhetsbrev.

Hvis du har kontaktet oss, eller er kunde, forbeholder vi oss retten til å beholde e-post og telefonkorrespondanse så lenge du er en aktiv kunde for å gi best mulig kundebehandling, og i ett år etter slutten av kundeforholdet i tilfelle det er behov for ytterligere kontakt. I tillegg kan informasjonen også oppbevares for behandling av klager og for behandling av et pågående juridisk krav. Du kan sende oss en forespørsel om å slette all korrespondanse. Vi vil da behandle forespørselen din. Hvis vi bestemmer oss for å beholde dataene dine, vil vi informere deg om begrunnelsen bak en slik avgjørelse uten unødig forsinkelse.

 

Informasjonskapsler

 

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler, som blir lagret på din pc. Cookies brukes til å levere en bedre brukeropplevelse på nettside. For eksempel å gjenkjenne deg fra tidligere besøk, huske innstillinger du har gjort eller samle statistikk om nettsidens bruk. Cookies inneholder kun tekst.

Nødvendige cookies hjelper til å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. De gjør det også mulig for oss å registrere antallet besøk vi får på nettsiden samt gir oss annen statistikk om hvordan brukere rører seg på siden. For eksempel hvilke sider du besøker, hvor lenge du er på nettsidene våre, samt hvilke felter i ett skjema som skaper utfordringer.

Visse cookies benyttes for eksempel for å huske at du er innlogget og andre for at en skal kunne navigere rundt på nettsiden uten å måtte logge inn på nytt. Disse slettes når du forlater nettstedet eller lukker vinduet.

Formålet med innsamling og analyse er å skaffe oss innsikt om hvilke tjenester som fungerer bra og hvilke tjenester vi bør forbedre. Målet vårt er å gi deg en god opplevelse av å bruke våre nettsider. Vi bruker herunder cookies for å gi deg mer relevante annonser.

 

Vi bruker følgende cookies:

  • Google Analytics samler inn informasjon om ditt atferdsmønster på nettsidene våre. Med denne informasjonen optimaliserer vi nettsiden og våre produkter så du skal få best mulig opplevelser både som bruker og kunde.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av cookies. Fra menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke type informasjonskapsler/cookies som blir lagret på din enhet. Du kan også slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.

 

Lenker til andre nettsider

 

Flere steder i portalen være lenker til andre nettsteder. Når du følger noen av disse koblingene, forlater du ByggRygg og overføres til andre tredjeparter. Disse tredjepartsnettstedene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettstedene driftes og hvordan data samles inn og behandles. Vi har ikke ansvar for tredjeparters nettsteder, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

 

Mottakere av personopplysninger og bruk av underprosessorer

 

Vi vil ikke utlevere dine personlige opplysninger til tredjeparter med mindre det er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning, f.eks. vi blir instruert om å gjøre det av kunden eller ved å bruke en godkjent underprosessor.

Når vi deler personopplysninger med en underprosessor, krever vi at underprosessoren inngår en databehandleravtale med oss ​​i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR). Gjeldende underprosessorer er HeiHallo (Anders Heim), org.nr: 992 797 01.

 

Dine rettigheter som registrert

 

Som registrert kan du be om:

- tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg,

- korrigering av eventuelle feil i personopplysningene vi har lagret om deg, og

- sletting av dine personopplysninger

 

Din rett til å få tilgang til personopplysningene er ikke absolutt, ettersom lov eller forskrifter kan tillate eller kreve at vi nekter å gi noen av personopplysningene.

Retten til sletting er ikke absolutt, ettersom lov eller forskrifter kan tillate eller kreve at vi nekter å slette noen av personopplysningene. For eksempel, i stedet for sletting av personopplysninger, kan vi gjøre dataene anonyme slik at de ikke kan knyttes til eller spores tilbake til deg.

Både kunden og kundens ansatte (eller andre brukere av våre tjenester) kan utøve de ovennevnte rettighetene ved å logge inn i portalen, hvor du finner de fleste dataene vi har lagret om deg og ha muligheten til å gjøre korrigeringer og be om sletting.

Når vi behandler data på vegne av kunden vår når vi utfører våre tjenester, må enhver forespørsel om korreksjoner eller sletting, som ikke kan gjøres av deg selv i portalen, sendes til oss av vår kunde. Hvis du bruker våre tjenester på grunnlag av en ansettelse eller annen tilknytning til kunden vår, må du kontakte den kontaktpersonen for ByggRygg i selskapet, som kan ta de nødvendige avgjørelsene, inkludert å sende en forespørsel til oss.

 

Endringer i personvernerklæringen

 

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Dette er til enhver tid aktuelt og oppdatert personvernerklæring er tilgjengelig på https://byggrygg.no/personvernerklaering.

 

Spørsmål

 

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, bekymringer angående hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å sende inn en klage, kan du kontakte oss på administrasjon@lifeimprovment.no